Aanmelden

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij Mariposa! Als je een account aanmaakt, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Mariposa. In deze voorwaarden leggen we je uit wat je met Mariposa kunt doen, waar je op moet letten als je een account aanmaakt en welke persoonsgegevens Mariposa hiervoor verwerkt.

De voordelen:
In het kort heeft Mariposa voor jou de volgende voordelen:
Mariposa verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Mariposa
Jan van Gentstraat 120-F
1171 GN Badhoevedorp
+ 31 (0)20 6670345
Kvk nr. 33305075

Jouw gegevens:
Bij het registreren van je account vragen we je om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. We hebben deze gegevens nodig om het gebruik van Mariposa mogelijk te maken. Daarnaast helpen ze ons om jou beter te begrijpen. Als je een account aanmaakt, geef je Mariposa toestemming om je gegevens op te slaan, te gebruiken voor administratieve doeleinden.

Mariposa verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
geslacht
voor- en achternaam
adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
e-mailadres

Mariposa gebruikt je persoonlijke gegevens voor geen ander doel dan beschreven in deze voorwaarden.

Ontvangers:
Mariposa deelt jouw gegevens niet met derden.

Wijzigen:
Mariposa kan de inhoud van deze voorwaarden wijzigen. Bijvoorbeeld als we nieuwe diensten aan Mariposa toevoegen waarvoor andere voorwaarden gelden. Als we iets wijzigen, laten we dat uiteraard aan je weten.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze voorwaarden nog vragen? Neem dan contact op met ons.
Mariposa vindt het belangrijk om jouw gegevens goed te beschermen.
Dit document is vastgesteld op 9 mei 2018.